5. 12. 2007

Pavol Lukša: nový hotel na Ostravici možná není šťastný nápad

Náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje a starosta obce Čeladná, Pavol Lukša, v rozhovoru pro regionální přílohu MF DNES (1.12.2007) řekl:
Možná není úplně šťastný nápad postavit v Ostravici hotel pro čtyři sta nebo pět set lidí. Máme v obci velký hotel "Srdce Beskyd":, který má potíže s obsazováním. Obávám se, jestli to nehrozí i v Ostravici.
Tato slova Lukši, který je jinak znám svou "pro-developerskou rétorikou", jsou snad předzvěstí obratu v dosud hladce probíhajícím procesu posuzování vlivu záměru „Rozvoj obce Ostravice v lokalitě Dolní Ostravice – Hotelový komplex včetně Wellness, Spa zóny a kongresového centra“ na životní prostředí obce. Na závěrečném veřejném projednání, které se uskutečnilo 9.11.2007 v Ostravici, vyjádřilo 43 občanů nesouhlas s průběhem procesu EIA a s realizací záměru samotného. Jako základní argumenty bylo uvedeno následující:

Během celého procesu EIA nebyla poskytnuta veřejnosti projektová dokumentace posuzovaného záměru a chyběly přílohy posudku. Jednání tedy probíhalo o fiktivním hotelu s neznámým příslušenstvím. Při posuzování se vycházelo z rozporuplných údajů. Posudek tedy není věrohodným posouzením dokumentace EIA záměru.

Záměr je prokazatelně součástí komplexu širších záměrů investora a v procesu EIA jsou tyto zmiňovány. Přesto nejsou posuzovány kumulativní vlivy všech těchto záměrů.

Je nedostatečně posouzen vliv na místní obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů. V obci chybí územní plán, nebyl ještě veřejně projednán a tudíž není možno posoudit, zde je záměr v souladu se zájmy občanů na tomto směru rozvoje naší obce.
Záměr je v rozporu se schváleným Územním plánem VÚC Beskydy.

Související dokumenty:

"Zápis z veřejného projednání" (formát DOC)

Žádné komentáře:

Okomentovat