18. 3. 2008

Otevřený dopis členům zastupitelstva obce Ostravice ze 16.3.08

Vážení členové zastupitelstva obce Ostravice,

jako občané České republiky jsme využili petičního práva (dle zákona č. 85/1990 Sb.) a obracíme se na Vás s žádostí, abyste vynaložili veškeré úsilí k hledání řešení, jak omezit nebo zcela zastavit unáhlené povolování výstavby plánovaných bytových domů, hotelů, rekreačních rodinných domů, sjezdových tratí a jiných velkých staveb na Ostravici, které zcela změní charakter obce, poškodí krajinný ráz a životní prostředí našich občanů. Žádáme Vás, abyste další rozvoj Ostravice pečlivě a citlivě posuzovali a konzultovali jej s veřejností obce.

Naši petici, která je přílohou tohoto dopisu, podpořilo celkem 3 033 signatářů, z toho je 476 obyvateli obce Ostravice. Aktivně se tak vyjádřila proti tomuto způsobu rozvoje obce přibližně třetina všech občanů Ostravice starších čtrnácti let. Z celkového počtu signatářů má 665 trvalé bydliště v mikroregionu Frýdlantsko-Beskydy a 2070 má trvalé bydliště v Moravskoslezském kraji. Petici podpořila také řada odborníků působících v oblasti ochrany životního prostředí a krajiny, urbanismu a architektury.

Účelové útoky na naši petici ze strany zástupce investora, Otakara Albrechta, o kterých jste byli informováni v jeho dopise členům zastupitelstva ze dne 12.2.2008, jsou podle našich právních poradců zcela bezpředmětné. Chceme Vás ujistit, že všechny informace uvedené v petici máme podloženy a investor ani přes naši výzvu nedoložil, že je to jinak. Petice je zcela v souladu s petičním zákonem a v žádném smyslu slova ji nelze chápat jako protiprávní. Skutečným smyslem dopisu p. Albrechta je zastrašit Vás - členy zastupitelstva obce Ostravice. Ve zmíněném dopise jste přímo vyzýváni k tomu, abyste ignorovali žádost občanů, které zastupujete. Jako zastupitelé jste však byli zvoleni proto, aby občané Ostravice mohli realizovat svá práva na řízení obce prostřednictvím svých zástupců. Zastupitelstvo proto nemůže být nestranné, ale má hájit zájmy nás - svých občanů, zajímat se o naše názory a diskutovat s námi o nich. V tom spatřujeme podstatu demokracie. Být zvolen zastupitelem je jistě pro každého čest, ale je to především služba nám, občanům, kteří jsme Vám dali svou důvěru.

Není nyní důležité, jakou představu o rozvoji obce mají členové petičního výboru či jakýkoliv soukromý investor, jde o to, co žádají občané obce Ostravice. Tímto předáváme petici do Vašich rukou a věříme, že s ní budete zacházet v souladu se slibem, který jste složili při uvedení do svých funkcí zastupitelů obce Ostravice.

Přejeme Vám dostatek otevřenosti, energie a odvahy při řešení situace, která před námi nyní vyvstává. Mysleme na to, že se jedná o budoucnost naší obce, našeho domova.

Mgr. Jiří Krpeš, zástupce petičního výboru

Ing. Renata Šprlová

Ing. Šárka Košťálová

PŘÍLOHA: Petice proti výstavbě bytových domů, hotelů, rekreačních rodinných domů, sjezdových tratí a jiných velkých staveb na Ostravici, ze dne 29.1.2008.

Originály podpisových archů petice jsou k nahlédnutí u zástupce petičního výboru.

Žádné komentáře:

Okomentovat