27. 3. 2008

Petice není protizákonná - právní analýza

Požádali jsme Ekologický právní servis o analýzu dopisu Otakara Albrechta členům zastupitelstva obce Ostravice ze dne 12.2.2008. Analýza potvrdila, že petici nelze v žádnem případě považovat za protizákonnou. Jsme proto přesvědčeni, že investor se snaží naši aktivitu diskreditovat.


Stručný přehled výsledků analýzy

  • petici nelze považovat za protizákonnou a nelze se domáhat její nezákonnosti
  • požadavek, aby veřejný ochránce práv "dohlížel" po celou dobu na správnost postupu státních úřadů, je naprosto nereálný. Obudsman se investorovým záměrem zřejmě zabývat vůbec nebude, neboť není jasné, zda k protiprávnímu jednání ze strany státních úřadů vůbec musí dojít (ombudsman většinou jedná až ex post)
  • investorova žádost o pomoc adresovaná Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže je bezpředmětná. Tento úřad se zabývá zejména spojováním soutěžitelů a nekalými dohodami mezi soutěžiteli (kartely) - občanské sdružení není soutěžitelem, tudíž Úřad zde nemá co „zkoumat“.
  • otázka možnosti žalovat zastupitelstvo závisí na tom, zda investor disponuje smlouvou s obcí o poskytnutí maximální podpory v plánované stavbě nebo smlouvou podobného charakteru. Ale ani existence takové smlouvy nemusí investorovi zakládat nárok na náhradu škody, žalobu však nelze ani vyloučit.

Odkazy

Tisková zpráva EPS - Ilustrace bezplatné právní pomoci EPS v oblasti životního prostředí na případu Ostravice.

Žádné komentáře:

Okomentovat