6. 4. 2008

Sportu zdar a přírodě zmar?!

Jaký názor mají na připravovanou výstavbu občané Ostravice? Předkladáme článek rodiny Szkanderových, která v posuzované lokalitě několik desítek let žije. Článek byl uveřejněn v zpravodaji Mikroregion Frýdlantsko-Beskydy v lednu 2005:


Připomínky k záměru SKI areálu

Při čtení "Informace oznámení o záměru SKI AREÁL OSTRAVICE HOREČKY" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, nás zaujala poslední věta:
"Při provádění zoologického a botanického průzkumu nebyl v zájmové lokalitě zjištěn žádný živočišný druh, který je předmětem ochrany."
Přiznáme se, že nevíme, jak je tento průzkum prováděn (kým, jak dlouho...), ale žijeme na "Bahnách" pod Horečkami několik desítek let.

SKI AREÁL má zabírat asi polovinu travinatého-lesnatého svahu. Na celém prostranství loví káně lesní (v lese i hnízdí), poštolky i jestřábi. Na jaře a v období kosení trávy tady přilétají čápi bílí, párek čápů černých, také racci. Pase se tu spousta srn, žijí zde i zajíci, několik let i lišky.

Brzy na jaře přicházejí pod les jeleni a laně. Tam, kde má být parkoviště, je nejmokřejší část "Bahen".
Při deštích se vytváří jezero, které pomalu odtéká do potoku Bahník. Je to ráj pro žáby, přilétají i divoké kachny. Každý rok tady na lukách hnízdí několik chřástalů vodních. Není je sice vidět, ale zato dobře večer a v noci slyšet. Myslíte, že všichni tihle živočichové se přestěhují na druhou polovinu svahu?

PŘI TOM SPORTOVNÍM RUCHU, ASI JEN S TĚŽÍ!!!
ŠKODA!
BUDEME ŽÍT POD HESLEM:
"SPORTU ZDAR A PŘÍRODĚ ZMAR??!!

S přáním všeho dobrého rodina Szkanderova, Ostravice 497.

Žádné komentáře:

Okomentovat