23. 4. 2010

Ostravice zelená vyloučena z územních řízení

Občanské sdružení Ostravice zelená bylo s konečnou platností vyloučeno z účastenství v územních řízeních týkajících se developerských záměrů na Ostravici. Rozhodl o tom Krajský úřad MSK, který po našem odvolání potvrdil rozhodnutí Stavebního úřadu v Ostravici. Přesto se Ostravice zelená dále snaží o účast v daných řízeních.

Stavební úřad v Ostravici nejprve účastenství Ostravici zelené v územních řízeních přiznal, ale nyní je ex post odebral. Hlavním argumentem Stavebního úřadu je, že naše sdružení formálně právně neexistovalo v době podání žádosti investora o územní souhlas. Stavební úřad hned po podání žádosti v prosinci 2006 řízení přerušil a vyzval navrhovatele k doplnění podkladů. Úřad však dotčené subjekty započal informovat až v okamžiku, kdy Ostravice zelená již formálně právně existovala.

Máme za to, že postup stavebního úřadu, když tento nám oznámil zahájení řízení a vyzval nás k podání námitek, byl řádný a ústavně konformní. Máme také za to, že správní orgán musí brát v potaz a zahrnout ve svém oznámení o zahájení řízení mezi potencionální účastníky územního řízení veškeré subjekty přicházející v úvahu, kteří ke dni oznámení právně existují. V opačném případě, by nebyla zajištěna účinná ochrana třetích osob a ohrožena realizace výše uvedeného práva.

Žádné komentáře:

Okomentovat